שמות של בנים באות י'

מחפשים שם לילד באות י'? סתם משחקים "ארץ-עיר"?

ריכזנו כאן לשימושכם את כל השמות בעברית לבנים שמתחילים באות י' (לגולשים בטלפון הנייד – שימו לב שאפשר לגלול את הטבלה גם לצדדים).

יש לכם רעיונות לשמות נוספים? מוזמנים לשלוח לנו.

יאיריאלייאןיאסויאר
יבגנייגאליגיליגלידיד
ידידיהידיןיה-לייהביהודא
יהודהיהוידעיהונדביהונתןיהוסף
יהורםיהושעיהושע-שייהליהלום
יהלייואביואליואשיובב
יובליוגביוהדיוחאייוחנן
יולייוליאןיוםיונדביונה
יונייונסיונתןיוסייוסף
יוסף-חייםיוסף-יצחקיועדיוראייורי
יורםיותםיזהריחזקאליחיא
יחיאביחיאליחיעםייטביינון
יםימיןינאיינוןיניב
יניב-משהיניריעדיעישיעקב
יעקב-קובייעריערייפתיפתח
יצהריצחקיצחק-צחייקותיאליקי
יקירירדןירוחםירוםירון
ירחמיאליריביריןירמיהוישועה
ישורוןישיישכרישעיישעיה
ישעיהוישראליששכריתיר