שמות לבנים מהתורה ומהתנ"ך

במקורות ניתן למצוא מספר גדול של שמות נהדרים לבנים ולגברים.

ריכזנו כאן, לשימושכם, את רשימת השמות של גברים ובנים המופיעים בתורה ובתנ"ך.

שם
אבידן‏
אביה
אביהוא‏
אבים
אבימלך
אבינדב
אבירם
אבישי‏
אביתר‏
אבנר
אבצן‏
אברהם
אבשלום‏
אגג‏
אגור‏
אדבאל‏
אדם
אדניה‏
אהד‏
אהוד
אהוד‏
אהליאב‏
אהליבמה
אהרן‏
אויל
אוריה
אחאב
אחז
אחזיהו
אחזת‏
אחיה
אחיו‏
אחימלך‏
אחימעץ
אחיעזר‏
אחיקם‏
אחירע‏
אחיתופל
אחשורוש‏
איוב
איכבוד‏
אילון
איעזר‏
איש
אכיש
אלדד‏
אלון
אלחנן
אליאב
אליהו
אליהוא
אלימלך‏
אליסף
אליעזר
אליפז
אליצור‏
אליצפן‏
אליקים
אלישיב‏
אלישמע
אלישע‏
אלעזר
אלקנה
אמון‏
אמיתי
אמנון‏
אמציהו
אמרפל
אנוש‏
אסא‏
אסף
אפיח‏
אפרים‏
ארבע‏
ארודי‏
ארונה‏
אריוך
ארתחששתא‏
אשור‏
אשר
אשריאל‏
בועז‏
בכורת‏
בלדד
בלע
בלעם‏
בלק
בלשאצר‏
בניה
בניהו
בנימין
בעשא‏
בצלאל‏
ברוך
ברק
בשלם‏
בתואל‏
גד
גדליהו
גדעון‏
גוג‏
גיחזי‏
גלית‏
גלעד‏
גמליאל
גרא
גרשון‏
גשם
דאג
דואג
דוד
דודה
דודו
דן
דניאל
דריוש‏
דתן‏
האמרי‏
הדד
הושע
החוי‏
המן‏
הרן‏
התך‏
זבולון
זבח
זכריה
זכריהו
זמרי
זרבבל‏
זרח
חבקוק
חבר
חגי
חובב
חור
חושי‏
חושי
חזקיהו
חיזיר‏
חירה‏
חירם
חלק
חלקיהו
חם
חמור
חנוך
חנמאל‏
חנני‏
חנניה
חפני‏
חפר
חצרן
חרבונה‏
חשים‏
חת‏
טוביה
יאיר
יאשיהו
יבין
יבל
ידוע‏
יהוא
יהואחז
יהודה
יהוידע
יהויכין‏
יהויקים‏
יהוכל‏
יהונדב
יהונתן
יהוצדק‏
יהורם
יהושע
יהושפט
יואב‏
יואל
יואש
יובב
יובל‏
יוחנן
יוידע‏
יויקים‏
יונה
יונתן
יוסף
יותם
יזרעאל‏
יחזקאל
יחיאל‏
יינון
יכין
ינאי
יעקב
יפת
יפתח
יצחק
ירבעם
ירחמאל
ירמיהו
ישבי‏
ישי‏
ישמעאל
ישעיהו
יששכר
יתרו‏
כדרלעמר
כורש‏
כוש
כושי
כלאב‏
כלב
כליון‏
כנען
כסלחים‏
כפתרים‏
כשד‏
לא
לבן
לוט‏
לוי
למואל
למך
מדין‏
מדן
מואב‏
מחלון‏
מידד‏
מיכה
מיכיהו
מישאל
מישע
מכיר
מלאכי
מלך
מלכי
ממוכן‏
מנוח‏
מנחם‏
מנשה
מפיבשת‏
מרדך
מרדכי‏
מררי‏
משה
משולם
משיח
מתושלח‏
מתן
נבוזראדן‏
נבוכדנצר‏
נבות
נבות‏
נבח
נביא
נבל
נדב
נח‏
נחבי‏
נחום
נחמיה
נחש
נחשון‏
ניתאי
נמרוד‏
נעמן
נפתלי
נר‏
נתן
נתנאל
סיחון
סיסרא‏
סנבלט
סנחריב‏
סרגון‏
סתור‏
עבד
עבדיה
עבדיהו
עבר‏
עגלון
עדינו
עובד
עובדיה
עוג
עופרי
עזא‏
עזור‏
עזיאל‏
עזרא
עזריה
עזריהו
עידו
עילאי
עירא
עכן‏
עלי
עמוס
עמלק‏
עמרי‏
עמרם‏
עמשא‏
ענת‏
עפרון‏
עקיבא
עשו‏
עתי
עתניאל
פגעיאל‏
פוטיאל‏
פוטיפר
פיכול‏
פינחס
פלטי
פקח
פקחיה‏
פרעה
פשחור
צדוק
צדקיה
צדקיהו
צופר
צלמנע
צלפחד‏
צפו‏
צפניה
צרור‏
קהלת
קהת‏
קין‏
קיש
קרח
ראובן
רבשקה‏
רחבעם‏
רחום‏
רעהו
רעואל
רצין‏
שאול
שאלתיאל
שאר
שבנא‏
שבע
שישק‏
שכם
שלה
שלום
שלם
שלמה
שלמיאל‏
שלמיה
שלמיהו
שלמנאסר‏
שמגר‏
שמואל
שמידע‏
שמעון
שמעי
שמעיה
שמעיהו
שמר
שמשון‏
שמשי‏
שעיר‏
שפן
שריה
ששן
שת
תגלת
תובל
תולע
תרהקה
תרח‏
תרתן‏