שמות של בנות באות פ'

מחפשים שם לילדה באות פ'? סתם משחקים "ארץ-עיר"?

ריכזנו כאן לשימושכם את כל השמות בעברית לבנות שמתחילים באות פ' (לגולשים בטלפון הנייד – שימו לב שאפשר לגלול את הטבלה גם לצדדים).

יש לכם רעיונות נוספים לשמות? מוזמנים לשלוח לנו.

פאולהפאניפארפדותפולה
פולטפוליפולינהפועהפורטונה
פורתפזפזיתפטלפיבי
פיגאפיגהפייגיפייגלפלא
פלגפלורהפלוריתפליאהפני
פנינהפניניתפסיפסיהפעסי
פעסיאפעסילפעסלפעריפעריל
פערלפעשאפקרפראדיפראדל
פרומהפרומטפרחפרחהפרחיה
פריפריאלפרידאפרידהפריידא
פריידהפריידיפריידלפרלפרלה