חיפוש שמות של בנות – כל השמות, כל האפשרויות

לא פשוט למצוא שם לילדה. קיימים יותר מ-1,400 שמות לבנות בעברית, כל שם עם ייחודיות ומאפיינים משלו.

כדי להקל עליכם במשימה, ריכזנו כאן במקום אחד את כל השמות לבנות בעברית, ואתם יכולים לסנן את הרשימה לפי הפרמטרים שהורים רבים מחפשים בבחירת שם לילדה:

  • אורך השם – שם ארוך או קצר?
  • האות הראשונה של השם
  • האם השם בינלאומי או שלא?
  • האם השם נפוץ מאוד או נדיר?
  • מהו הערך הנומרולוגי של השם?

את כל הדברים האלה תוכלו לבחור בטבלה שלפניכם. פשוט ללחוץ על כפתורי הסינון ולצפות בשמות המתאימים להעדפות שלכם.

חסרים לכם פרמטרים לבחירה? מוזמנים לכתוב לנו.

בחירה מוצלחת!

שמות לבנות – חיפוש מתקדם

שימו לב – ניתן לבחור גם מספר ערכים בכל כפתור סינון

שם פרטיאות ראשונהשכיחותבינ"למס' אותיותערך נומרולוגי
אבגילאנדיר51
אביבאלא כל כך נפוץ46
אביבהאלא נפוץ52
אביביתאלא נפוץ62
אביגילאנפוץ מאוד62
אביגלאלא נפוץ51
אביהאדי נפוץ49
אביטלאדי נפוץ57
אבישגאדי נפוץ51
אבליןאלא נפוץכן53
אגםאדי נפוץ38
אגתאנדיר38
אדוהאלא כל כך נפוץ47
אדירהאנדיר54
אדיתאלא נפוץכן41
אדלאדי נפוץכן38
אדלהאנדיר44
אדליהאנדירכן55
אדליןאנדירכן55
אדלינהאלא נפוץ61
אדראלא כל כך נפוץ37
אדריאנהאנדירכן71
אדרתאלא נפוץ42
אהבהאלא נפוץ44
אהובהאלא נפוץ51
אהרונהאנדיר66
אודאלאלא נפוץ56
אודטאנדירכן42
אודיהאלא כל כך נפוץ58
אודלאלא כל כך נפוץ45
אודליהאלא כל כך נפוץ62
אודםאלא נפוץ46
אוהבאנדיר45
אווהאלא נפוץכן49
אווליןאלא נפוץכן64
אוולינהאנדירכן79
אולגהאלא נפוץכן59
אוליביהאלא נפוץכן71
אומהאלא נפוץכן47
אונילאנדירכן57
אוסנתאלא נפוץ54
אופאלאלא נפוץ51
אופיראדי נפוץ59
אופירהאלא נפוץ65
אופלאלא נפוץ49
אופקאלא כל כך נפוץ47
אופריאלא נפוץכן59
אוצראנדיר49
אוראדי נפוץ39
אור-אלאלא נפוץ64
אור-טלאנדיר63
אור-יהאנדיר66
אור-ליאנדיר64
אור אלאלא נפוץ64
אור חןאנדיר64
אוראלאלא כל כך נפוץ54
אורהאלא כל כך נפוץ45
אורטלאדי נפוץ53
אוריאדי נפוץ41
אוריאלאנדיר65
אוריאןאלא כל כך נפוץ67
אוריאנהאלא נפוץ73
אוריהאדי נפוץ56
אורייאןאנדירכן78
אורייהאלא נפוץ67
אוריןאלא כל כך נפוץ56
אורינהאנדירכן62
אוריתאדי נפוץ55
אורלבאנדיר55
אורליאדי נפוץ54
אורליהאנדירכן69
אורליןאנדיר69
אורליתאלא נפוץ68
אורןאלא נפוץ45
אורנהאלא נפוץ51
אורניתאלא נפוץ610
אורפזאלא נפוץ56
אושראלא כל כך נפוץ43
אושרהאלא נפוץ58
אושריאלא נפוץ54
אושריתאלא כל כך נפוץ68
אושרתאלא כל כך נפוץ57
אחווהאלא נפוץ58
אחינועםאלא כל כך נפוץ75
אטהאנדירכן36
אטיאלא נפוץ32
אטלאלא נפוץכן34
איבאלא נפוץכן34
איבוןאנדירכן56
אידהאלא נפוץכן42
אידיתאלא נפוץכן52
אידלאלא נפוץכן49
איהאלא כל כך נפוץ37
איזבלאלא נפוץכן55
איזבלהאנדירכן61
איטאאלא נפוץ43
איטהאלא נפוץכן47
איטלאלא נפוץ45
איידיאלא נפוץכן58
איידלאלא נפוץ51
איילאנדיר46
איילהאנפוץ מאוד52
אייליאנדיר57
אייליןאלא נפוץכן63
איילתאדי נפוץ51
איילת
השחר
אלא נפוץ1010
איימיאלא נפוץכן58
אייראלא נפוץכן45
אילאילאלא נפוץ61
אילוןאנדיר57
אילונהאלא נפוץ63
אילוראלא נפוץ54
איליאלא נפוץכן46
אילייאלא נפוץכן57
אילןאלא נפוץ41
אילנהאלא כל כך נפוץ56
אילניתאלא כל כך נפוץ66
אילתאלא כל כך נפוץ49
אימבראנדירכן51
אימריאלא נפוץ59
אינסאנדירכן44
איריסאלא כל כך נפוץ52
איריתאלא נפוץ59
אירןאלא נפוץ49
איתיאלא נפוץ47
איתנהאנדיר57
אלאנדירכן24
אלביאנדירכן47
אלגרהאנדירכן55
אלגריהאנדיר66
אלדנהאנדירכן59
אלדראנדיר41
אלהאדי נפוץכן39
אלה-ליאנדיר64
אלהיהאנדיר56
אלומהאלא נפוץ51
אלוןאלא נפוץ46
אלונהאלא כל כך נפוץ52
אלוניתאנדיר62
אלזהאנדירכן47
אלטאאלא נפוץ45
אלטעאלא נפוץ42
אליאלא נפוץכן35
אליאוראלא נפוץ65
אליאןאלא כל כך נפוץכן52
אליאנהאלא נפוץכן67
אליהאדי נפוץ41
אליזאלא נפוץ43
אליזבטאלא נפוץכן65
אליזבטהאנדירכן71
אליזהאנדירכן58
אליןאלא כל כך נפוץכן41
אלינהאלא נפוץכן56
אלינויאלא נפוץכן68
אלינוראדי נפוץכן69
אליסאלא נפוץכן42
אליסהאלא נפוץכן57
אליסיהאנדירכן68
אליענהאלא נפוץ64
אלירזאלא נפוץ55
אלישבעאדי נפוץ68
אליתאלא נפוץ49
אלכסאלא נפוץכן43
אלכסהאלא נפוץכן58
אלכסנדרהאלא נפוץכן81
אלמהאלא כל כך נפוץ44
אלמוגאלא כל כך נפוץ58
אלמוגיתאנדיר74
אלמזאלא נפוץ46
אלןאלא נפוץכן39
אלנהאנדיר45
אלניאלא נפוץ41
אלניתאנדיר55
אלקהאלא נפוץכן41
אמבראלא נפוץכן49
אמהאדי נפוץכן31
אמונהאלא כל כך נפוץ53
אמוראלא נפוץכן44
אמיאלא נפוץכן36
אמיליאדי נפוץכן51
אמיליהאלא נפוץכן66
אמירהאלא נפוץ54
אמיתאנדיר41
אמליאלא נפוץכן49
אמליהאלא נפוץכן55
אמןאלא נפוץ31
אמריאלא נפוץ48
אןאלא נפוץכן26
אנאבלאלא נפוץכן53
אנאלאלא כל כך נפוץכן41
אנבלאלא נפוץכן42
אנג'להאנדירכן68
אנג'לינהאנדירכן85
אנג'ליקהאנדירכן810
אנגלינהאנדיר75
אנהאלא נפוץכן32
אנהאלאנדירכן56
אנטאלא נפוץכן36
אניאלא נפוץכן37
אניהאנדירכן43
אניטהאלא נפוץכן53
אנניאנדירכן43
אנסטסיהאלא נפוץכן76
אסיאנדיר38
אסיהאלא נפוץכן44
אסיףאלא נפוץ47
אסנתאלא כל כך נפוץ47
אסתיאלא נפוץ43
אסתראנפוץ מאודכן44
אסתר-אתיאנדיר81
אפיקאלא נפוץ42
אפקאלא נפוץ31
אפרילאלא נפוץכן56
אפרתאנפוץ מאוד46
אראלאלא נפוץכן47
אראלהאנדיר53
ארבלאלא כל כך נפוץ48
ארגמןאלא נפוץ56
ארדאנדיר37
ארזהאנדיר46
אריאלא נפוץכן34
אריאאלא נפוץכן45
אריאהאלא נפוץכן51
אריאלאדי נפוץ58
אריאלהאלא נפוץ64
אריאןאלא נפוץכן51
אריאנהאלא נפוץכן66
אריהאלא נפוץ49
ארייהאלא נפוץ51
אריןאלא נפוץכן49
ארינהאנדירכן55
אריקהאלא נפוץכן51
ארנהאלא נפוץ44
ארנונהאנדיר66
ארניתאנדיר54
ארץאנדיר33
אשחראנדיר45
אשירהאלא נפוץ53
אשליאלא נפוץכן48
אשרהאנדיר42
אשריתאנדיר52
אשרתאלא נפוץ41
אתאלאנדיר49
אתיאלא כל כך נפוץ36
אתיהאנדיר42
אתלאנדירכן38
בארבלא נפוץ35
באריבלא נפוץ46
באשאבנדיר47
באשעבנדיר44
בהירהבנדיר56
בושמתבנדיר510
בטיבלא נפוץכן33
ביאטריסבנדירכן74
ביאנהבנדיר55
ביילהבלא נפוץ53
בילאבלא נפוץ47
בילהבלא נפוץ42
ביליבלא נפוץכן47
בינהבלא נפוץ44
בינתבנדיר43
ביריהבנדיר52
ביתיהבלא נפוץ54
בלבלא נפוץכן25
בלהבלא נפוץכן31
בלההבלא נפוץ46
בלומהבלא כל כך נפוץ52
בלימיבנדיר52
בלןבלא נפוץכן31
בקיבלא נפוץכן34
ברבדי נפוץ24
בראשיתבנדיר64
ברוריהבלא נפוץ69
ברטהבנדירכן49
בריבלא נפוץכן35
בריג'יטבנדירכן79
בריינאבלא נפוץ63
בריינדיבנדיר77
בריינדלבלא נפוץכן79
בריתבלא נפוץ49
ברכהבדי נפוץ42
ברכיבנדיר47
ברקתבלא נפוץ49
בשמתבלא נפוץ44
בתבלא כל כך נפוץ26
בת-ציוןבנדיר79
בת אורבנדיר66
בת אלבדי נפוץ51
בת חןבלא נפוץ51
בת ציוןבלא נפוץ79
בת שבעבדי נפוץ69
בתאלבלא נפוץ41
בתיבנדיר37
בתיהבדי נפוץ43
בתשבעבלא נפוץ59
ג'ודיגנדירכן55
ג'ויגלא נפוץכן41
ג'וליגלא נפוץכן54
ג'וליהגלא נפוץכן69
ג'ולייטגנדירכן75
ג'וןגלא נפוץכן45
ג'נטגלא נפוץכן48
ג'ניגלא נפוץכן49
ג'ניפרגלא נפוץכן61
ג'סיקהגלא נפוץכן67
ג'קליןגנדירכן64
גאולהגלא נפוץ59
גאותגנדיר45
גאיהגדי נפוץכן41
גאלגלא נפוץ37
גאלדאגלא נפוץ53
גביגלא נפוץכן36
גבעגנדיר33
גבריאלגלא נפוץכן63
גבריאלהגלא נפוץ78
גוטאגנדיר41
גולדהגלא נפוץ53
גולדיגלא נפוץכן58
גוליהגנדיר59
גולןגנדיר48
גוןגנדיר35
גוניגלא נפוץ46
גיאגלא נפוץ35
גיהגנדיר39
גיטהגלא נפוץכן49
גיטיגלא נפוץכן45
גיטלגלא כל כך נפוץ47
גילגלא נפוץכן37
גילהגלא כל כך נפוץ43
גיליגדי נפוץ48
גיליהגנדיר54
גיליתגלא נפוץ53
גילתגלא נפוץ42
גינהגנדיר45
גינתגלא נפוץ44
גיתיתגלא נפוץ54
גלגדי נפוץ26
גלאורגנדיר56
גליגדי נפוץ37
גליהגלא כל כך נפוץ43
גלילהגנדיר56
גליתגדי נפוץ42
גליתיגנדיר53
גניגנדיר39
גניהגנדיר45
גניתגלא נפוץ44
גפןגדי נפוץ37
גפניתגנדיר53
גרייסגנדירכן54
גרניתגנדיר56
גרציהגנדיר52
גתגנדיר27
גתיתגלא נפוץ43
דאנהדנדירכן46
דבורהדדי נפוץ51
דבוריתדלא נפוץ61
דבידלא נפוץכן37
דבירדלא נפוץ49
דברתדלא נפוץ43
דבשדלא נפוץ39
דגניתדלא נפוץ58
דוברתדלא נפוץ59
דולבדלא נפוץ46
דולידלא נפוץכן45
דוןדנדירכן36
דונהדנדירכן42
דורדלא נפוץ33
דוראלדלא נפוץ57
דורהדנדירכן48
דורוןדלא נפוץ55
דורידלא נפוץכן44
דוריאלדנדיר68
דוריאןדלא נפוץכן61
דוריהדלא נפוץכן59
דוריןדלא כל כך נפוץכן59
דוריסדלא נפוץכן51
דוריתדלא כל כך נפוץ58
דותןדנדיר41
דיאןדנדירכן42
דיאנהדלא נפוץכן57
דיהדלא נפוץ31
דייזידלא נפוץכן55
דילןדלא נפוץכן44
דימונהדנדיר67
דיןדלא נפוץכן31
דינהדלא כל כך נפוץכן46
דיצהדלא נפוץ41
דיקלהדלא נפוץ55
דליהדלא נפוץ44
דלילהדנדיר57
דליתדלא נפוץ43
דנהדדי נפוץ35
דנידלא נפוץכן31
דניאלדדי נפוץכן55
דניאלהדדי נפוץ61
דניהדלא נפוץ46
דניסדלא נפוץכן47
דניתדלא נפוץ45
דפידנדירכן34
דפנהדלא כל כך נפוץ44
דפנידלא נפוץכן49
דקלדלא נפוץ38
דקלהדלא כל כך נפוץ44
דקרדנדיר37
דרדלא נפוץ26
דרורדלא נפוץ45
דרורהדנדיר51
דרוריתדלא נפוץ61
דריהדלא כל כך נפוץכן43
הגרהלא כל כך נפוץ31
הדסהדי נפוץ36
הדסההדי נפוץ42
הדרהדי נפוץ32
הדרההנדיר47
הודהלא נפוץ36
הודאלהנדיר51
הודיההנפוץ מאוד53
היאהלא נפוץ37
היא-ליהלא נפוץכן62
היאליהלא נפוץ52
היווטהנדירכן59
היוטהנדיר43
היידיהנדירכן53
הייליהלא נפוץכן52
הילאיהנדירכן52
הילדההנדיר59
הילההנפוץ מאוד45
היליהלא כל כך נפוץ41
הילייהנדירכן52
היליתהלא נפוץ55
הילניהלא נפוץ56
הינדאהלא נפוץ57
הינדיהנדירכן57
הינדלהלא נפוץ59
הלההלא נפוץכן34
הליהנדירכן39
הליתהלא נפוץ44
הללהדי נפוץ32
הלליהלא כל כך נפוץ43
הלליההלא נפוץ58
הלןהלא נפוץכן34
הלנההלא נפוץכן49
הלניהלא נפוץכן45
הנדלהנדירכן48
הניהלא נפוץ32
הניאהנדירכן43
הניההלא נפוץכן47
הענאהלא נפוץ49
הענדלהלא נפוץ56
הענטשאהלא נפוץ63
העניהנדיר49
העניאהלא נפוץ51
הראלהלא נפוץ42
הרצליההנדיר67
וידהונדיר47
ויויונדירכן45
ויויאןונדירכן62
ויולהונדירכן53
ויולטונדירכן57
ויטלונדיר41
ויקטוריהולא נפוץכן84
ויקיולא נפוץכן49
ולריונדירכן43
ולריהולא נפוץכן58
ונסהונדירכן44
וקטוריהונדירכן73
ורדודי נפוץ33
ורדהולא נפוץ48
ורדיתולא נפוץ58
ורהונדירכן34
ורוניקהולא נפוץכן78
ז'נטזנדירכן43
ז'קליןזנדירכן68
זאבהזנדיר46
זהבהזלא כל כך נפוץ41
זהביתזלא נפוץ51
זהוריתזנדיר67
זהרהזנדירכן41
זואיזלא נפוץכן46
זוהרזדי נפוץ42
זוהרהזלא נפוץ57
זוהריתזלא נפוץ67
זיוזלא כל כך נפוץ35
זיוהזלא נפוץ41
זיויתזלא נפוץ51
זיסלזלא נפוץ48
זלדהזלא נפוץ41
זמירהזלא נפוץ51
זמרזנדיר34
זנטזנדיר33
זעלדאזלא נפוץ54
זקליןזנדירכן58
חביבהחלא נפוץ59
חבצלתחלא נפוץ58
חגיתחדי נפוץ47
חדוהחלא נפוץ45
חוהחדי נפוץ31
חווהחנדיר47
חופיתחלא נפוץ59
חושןחלא נפוץ44
חיהחנפוץ מאוד35
חיותהחנדיר56
חייהחנדיר46
חינניתחנדיר66
חליחלא נפוץ33
חמדהחלא נפוץ43
חמדתחלא נפוץ42
חמוטלחלא נפוץ53
חןחדי נפוץ24
חנהחנפוץ מאודכן39
חניחלא נפוץ35
חניתחלא נפוץ49
חניתהחלא נפוץ55
חסידהחנדיר56
חסיהחלא נפוץ42
חפציחלא נפוץ48
חפציבהחלא נפוץ66
חרותחלא נפוץ42
חשןחלא נפוץ37
טאבאטנדיר44
טאיטלא נפוץכן32
טאיהטלא נפוץכן47
טבעטנדיר39
טגסטטלא נפוץ49
טגסתטנדיר44
טהרטלא נפוץ37
טובטלא נפוץ38
טובהטלא כל כך נפוץ44
טוביטלא נפוץ49
טוביתטלא נפוץ54
טוהרטדי נפוץ44
טויבאטלא נפוץ51
טויבהטנדיר55
טויבעטלא נפוץ57
טוםטלא נפוץכן31
טומיטלא נפוץכן42
טוניטלא נפוץכן43
טופזטלא נפוץ43
טטיאנהטנדירכן63
טיגיסטטנדיר62
טיהטנדירכן36
טילאטלא נפוץ45
טימורטנדירכן54
טינהטנדיר42
טיראןטנדיר59
טיראנהטנדיר65
טירןטנדיר48
טירנהטנדיר54
טירניתטנדיר64
טלטדי נפוץ23
טלאורטלא נפוץ53
טליטדי נפוץ34
טליהטנפוץ מאוד49
טלילהטנדיר53
טנאטנדיר36
טניהטנדירכן42
יאירהינדיר51
יאליילא נפוץ46
יאןינדירכן37
יאנהילא נפוץכן43
יגלילא נפוץ37
ידידהינדיר56
יהינדיר26
יה-ליילא נפוץ51
יהבילא נפוץ38
יהודיתידי נפוץ63
יהלילא כל כך נפוץ39
יהלהילא נפוץ45
יהלוםילא נפוץ51
יהלומהינדיר66
יהליידי נפוץ41
יואלהינדיר57
יובלידי נפוץ43
יודפתינדיר55
יוטאילא נפוץ48
יוטהינדיר43
יוטלינדיר41
יוכבדילא כל כך נפוץ56
יוכיינדיר41
יוליילא כל כך נפוץ42
יוליהילא נפוץכן57
יולנדהינדירכן66
יונהילא נפוץ48
יוניתילא נפוץ58
יונתילא נפוץ47
יוספהילא נפוץ58
יטלילא נפוץ34
יליינדיר35
יליןילא נפוץ41
יםילא נפוץ25
ימימהינדיר56
ימיתילא כל כך נפוץ41
ינאיינדיר48
יניתינדיר42
יסכהילא כל כך נפוץ45
יסמיןילא כל כך נפוץ58
יעלינפוץ מאוד32
יעלהילא נפוץ47
יעליילא נפוץ43
יעלת חןילא נפוץ710
יענטאילא נפוץ55
יערילא נפוץ31
יערהידי נפוץ46
יעריינדיר42
יעריתילא נפוץ56
יפהילא כל כך נפוץ35
יפיתילא כל כך נפוץ45
יפעהילא נפוץ43
יפעתידי נפוץ42
יקירהילא נפוץ51
יראתילא נפוץ48
ירדןידי נפוץ43
ירדנהילא נפוץ58
ירונהינדיר51
ירוסינדיר46
ירושלמיתינדיר86
יריןילא כל כך נפוץ49
ישראלהילא נפוץ66
כוכבכלא נפוץ43
כוכבאכנדיר54
כוכבהכלא נפוץ58
כוכביתכלא נפוץ68
כוכיכנדיר42
כחלכנדיר34
כינרתכלא נפוץ55
כלילכלא נפוץ49
כלניתכלא נפוץ56
כנהכלא נפוץ33
כנרתכלא נפוץ44
כפירכנדיר44
כריסטינהכנדירכן84
כרםכלא נפוץ38
כרמיכלא נפוץ49
כרמיתכלא כל כך נפוץ54
כרמלכלא כל כך נפוץ42
כרמלהכלא נפוץ57
כרמליתכנדיר67
לאבלנדירכן36
לאהלדי נפוץכן39
לאה-ליאתלנדיר89
לאורלנדיר43
לאורהלנדירכן58
לאיהללא נפוץ41
לאלללא נפוץ37
לאנהלנדירכן45
לארהלנדירכן42
לבללא נפוץכן25
לבונהללא נפוץ53
לביאלנדיר47
לביאהללא נפוץ53
לבנהללא נפוץ46
להבללא נפוץ31
לואיזלנדירכן59
לואיזהלנדירכן65
לואןלנדירכן46
לוטםללא נפוץ44
לוטןללא נפוץ45
לויהלנדיר46
לולהלנדירכן48
לולולנדיר49
לונהללא נפוץכן41
לוסיללא נפוץכן47
לוסיהלנדירכן53
לורלנדיר32
לורהללא נפוץכן47
לוריללא נפוץכן43
לוריאללא נפוץ54
לוריאןללא נפוץכן69
לוריןללא נפוץכן58
לורןללא כל כך נפוץכן47
לחןללא נפוץ37
לטםללא נפוץ37
ליללא כל כך נפוץכן24
לי-אורללא נפוץ64
לי-אללנדיר58
לי-היאלנדיר62
לי-יהללא נפוץכן51
לי-יםללא נפוץכן59
לי-שיללא נפוץ58
לי אלללא נפוץ58
לי שילנדיר58
ליאללא נפוץכן35
ליאבללא נפוץ47
ליאהללא נפוץכן41
ליאורלדי נפוץ54
ליאורהללא כל כך נפוץ69
ליאללדי נפוץ48
ליאםללא כל כך נפוץכן49
ליאןלדי נפוץכן41
ליאנהללא נפוץכן56
ליאתלדי נפוץ49
ליאת-לאהלנדיר89
ליבללא נפוץכן36
ליבאללא נפוץ47
ליבהללא נפוץ42
ליבילדי נפוץ47
ליבנתללא נפוץ56
ליברללא נפוץ48
ליבתללא נפוץ41
ליגלללא נפוץ41
לידורללא נפוץ57
לידיהללא נפוץכן55
לידרללא נפוץ41
ליהלדי נפוץכן39
ליהילדי נפוץ41
ליהיאללא כל כך נפוץ52
ליהןללא נפוץכן45
ליולנדירכן31
ליזללא נפוץכן32
ליזהללא נפוץכן47
ליזטללא נפוץכן42
ליזיללא נפוץכן43
ליחןללא נפוץ48
ליטללדי נפוץ47
לייהללא נפוץכן41
ליילהלנדירכן54
לייםלנדירכן49
לילהללא נפוץכן43
ליליללא נפוץכן48
ליליאןללא נפוץכן65
ליליהלנדירכן54
ליליתלנדירכן53
לילךלדי נפוץ49
לימאיללא נפוץ51
לימורלדי נפוץ57
ליןללא נפוץכן39
לינדהללא נפוץכן59
לינהללא נפוץ45
לינוילדי נפוץ57
לינורללא נפוץ58
לינסללא נפוץ46
ליסהללא נפוץכן46
ליעדללא נפוץ46
ליעםלנדיר46
ליפזללא נפוץ41
ליקהלנדירכן41
לירללא נפוץכן36
לירוזלנדיר51
לירוילנדירכן54
לירוןלדי נפוץ58
לירזללא כל כך נפוץ44
ליריללא נפוץ47
ליריתללא נפוץ52
לירןללא נפוץ42
לישיללא נפוץ48
ללילנדירכן37
לליבלנדיר49
לנהלנדירכן34
לניללא נפוץכן39
לריאןללא נפוץ53
לשםללא נפוץ31
מאורמלא נפוץ44
מאורימלא נפוץ55
מאטילמלא נפוץ59
מאטלמנדיר48
מאימדי נפוץכן36
מאי-לימנדירכן61
מאיהמנפוץ מאודכן42
מאילימלא נפוץ51
מאירהמלא נפוץ54
מאלמנדירכן38
מאלימנדירכן49
מארימנדירכן48
מאשאמנדיר49
מאשהמלא נפוץ44
מבשרתמלא נפוץ56
מגימלא נפוץכן38
מגלמנדיר31
מדימנדיר39
מדינהמנדיר51
מדלןמלא נפוץכן47
מוןמנדירכן36
מונהמנדירכן42
מוניקמלא נפוץכן58
מוניקהמלא נפוץכן64
מוסיאמנדיר59
מורמדי נפוץ33
מוראלמלא נפוץ57
מורגמלא נפוץ46
מורימנדירכן44
מוריאלמלא נפוץכן68
מוריהמדי נפוץ59
מוריןמלא נפוץכן59
מוריתמנדיר58
מורלמלא נפוץ46
מורןמדי נפוץ48
מורשהמנדיר52
מושיתמלא נפוץ59
מושקאמלא נפוץ56
מזימלא נפוץ33
מזלמלא כל כך נפוץ35
מזמורמנדיר55
מטימלא נפוץ35
מטילדהמנדיר68
מטרמלא נפוץ36
מימנדירכן25
מי-טלמנדיר58
מיאמלא נפוץכן36
מיאהמנדירכן42
מיאורמנדיר55
מיאלמלא נפוץכן49
מיטבמלא נפוץ47
מיטלמדי נפוץ48
מיימלא נפוץכן36
מייהמלא נפוץכן42
מייטלמלא נפוץ59
מיילימלא נפוץכן51
מיכאלמלא נפוץ52
מיכאלהמלא כל כך נפוץ67
מיכלמנפוץ מאוד41
מיכלימנדיר52
מילאןמלא נפוץכן55
מילהמלא נפוץכן44
מילימלא נפוץכן49
מילכהמלא נפוץ56
מילןמנדירכן44
מילנהמלא נפוץכן59
מימימנדירכן41
מינדימלא נפוץכן56
מינדלמלא נפוץ58
מינהמלא נפוץכן46
מיקאלהמלא נפוץכן66
מיקהמדי נפוץ42
מיקימלא נפוץכן47
מיראלמלא נפוץכן52
מירבמדי נפוץ49
מירהמלא נפוץכן43
מירוןמלא נפוץ59
מירימלא כל כך נפוץ48
מיריתמלא נפוץ53
מירלמלא נפוץ41
מירןמלא נפוץכן43
מישלמלא כל כך נפוץכן42
מיתרמלא כל כך נפוץ42
מלמנדירכן27
מלאנימלא נפוץכן55
מלודימלא נפוץכן59
מלימלא נפוץ38
מליאמלא נפוץכן49
מליהמנדיר44
מליסהמלא נפוץכן51
מלכהמדי נפוץ45
מלכותמלא נפוץ510
מלכימנדיר41
מלנהמנדירכן48
מלנימנדירכן44
מנואלמלא נפוץכן51
מנוחהמלא נפוץ51
מנורמלא נפוץ48
מסעודהמנדיר65
מסרטמנדיר43
מעייןמנפוץ מאוד59
מצדהמנדיר44
מקדסמנדיר46
מקסימהמנדיר63
מרגליתמלא כל כך נפוץ68
מרגניתמלא נפוץ61
מרגריטהמלא נפוץכן78
מרוהמלא נפוץ48
מרוםמלא נפוץ47
מרטיןמנדירכן53
מרימלא נפוץכן37
מריאורמנדיר67
מריאלמלא נפוץכן52
מריאנהמנדירכן69
מריהמלא נפוץכן43
מריםמנפוץ מאודכן42
מריןמלא נפוץכן43
מרינהמלא נפוץכן58
מרליןמנדירכן56
מרלןמלא נפוץכן45
מרסדסמנדיר54
מרסלמלא נפוץכן46
מרסלהמנדיר52
מרצדסמנדירכן57
משימלא כל כך נפוץ38
משכיתמנדיר55
מתוקהמנדיר52
מתימלא נפוץ39
מתילדהמנדירכן63
מתןמלא נפוץ34
מתנהמנדיר49
מתתמנדיר33
נאדיןננדיר57
נאוהנלא נפוץ48
נאווהננדיר55
נאורננדיר45
נאורהנלא נפוץ51
נאטליננדירכן51
נאיהנלא נפוץכן43
נביעהננדיר52
נגבננדיר31
נגהנדי נפוץ34
נגסטננדיר45
נדיהננדירכן46
נדיןנלא נפוץ46
נהורהנלא נפוץ55
נהרנלא נפוץ33
נהרהנלא נפוץ48
נהריננדיר44
נואיתננדיר58
נואלנלא נפוץכן46
נובננדירכן34
נובהננדירכן49
נוהנלא נפוץ37
נוהרנלא נפוץ49
נוינדי נפוץ33
נויאלננדיר57
נויהנדי נפוץ48
נוייהנלא נפוץכן59
נויתנלא נפוץ47
נועהננפוץ מאודכן45
נועםנדי נפוץ44
נוףנלא נפוץ31
נופיתנלא נפוץ56
נופךננדיר43
נופרנדי נפוץ43
נורנלא נפוץכן34
נורינלא נפוץ45
נוריהננדיר51
נוריתנלא כל כך נפוץ59
נחלננדיר37
נחלהנלא נפוץ43
נחמהנדי נפוץ44
נטאלינלא נפוץ51
נטלינדי נפוץכן49
נטליהננדירכן55
נטענדי נפוץ33
נטע-לינלא נפוץ67
נטעלינלא נפוץ57
נטףננדיר34
ניבנלא נפוץ38
ניבהנלא נפוץ44
ניבינלא נפוץ49
ניברנלא נפוץ41
ניהנלא נפוץכן32
נילננדירכן39
נילינלא נפוץ41
נינהנלא נפוץכן47
נינטננדירכן42
ניסלנלא נפוץ46
ניצהנלא נפוץ42
ניצחיהננדיר62
ניצןנדי נפוץ42
ניצנהננדיר57
ניצניתננדיר67
ניקהנלא נפוץכן43
ניקוננדירכן44
ניקולנלא כל כך נפוץכן57
נירנלא נפוץ38
ניראלננדיר53
נירהנלא נפוץ44
ניריננדיר49
ניריתנלא נפוץ54
נלנלא נפוץכן28
נלהננדירכן34
נלינלא נפוץכן39
ננסיננדירכן48
נסננדיר22
נסהננדירכן37
נסיהנלא נפוץ48
נסלינלא נפוץ46
נעומינלא נפוץכן55
נעימהננדיר54
נעכאננדיר46
נעמהנדי נפוץ43
נעמינדי נפוץכן48
נעמיתננדיר53
נענאננדיר49
נצהננדיר31
נצחונהננדיר62
נצחיהננדיר51
נצנתננדיר45
נרדוסננדיר55
נרדיתננדיר57
נרינלא נפוץ38
נריהנלא נפוץ44
נרקיסנלא נפוץ56
נתיננדיר31
נתלינלא נפוץכן44
נתנאלננדיר59
נתנאלהנלא נפוץ65
סאליסלא נפוץכן42
סאןסלא נפוץכן33
סאניסלא נפוץכן44
סביוןסלא נפוץ52
סבינהסלא נפוץכן51
סברינהסלא נפוץכן63
סגולהסנדיר55
סגליתסלא נפוץ58
סהרסלא נפוץ34
סוזיסלא נפוץכן42
סוזןסלא נפוץכן46
סוזנהסלא נפוץכן52
סולסלא נפוץכן36
סולטנהסנדיר67
סוליסלא נפוץכן47
סוניהסלא נפוץכן55
סוףסלא נפוץ32
סופהסנדיר47
סופיסלא נפוץכן43
סופיהסלא נפוץכן58
סטארסנדירכן49
סטלהסנדירכן45
סטערנאסלא נפוץ63
סטפניסלא נפוץכן52
סיסלא נפוץכן27
סיאלסלא נפוץ42
סיגיסנדיר42
סיגלסלא כל כך נפוץ44
סיגליתסלא כל כך נפוץ69
סיוןסדי נפוץ49
סיטארסנדיר51
סייפןסנדיר53
סילביסלא נפוץכן54
סילביהסלא נפוץכן69
סילבנהסנדירכן64
סילויהסנדירכן64
סימאסלא נפוץכן43
סימהסלא כל כך נפוץ47
סימוןסנדירכן54
סימונהסלא נפוץ69
סימיסלא נפוץ43
סינדיסנדירכן58
סיניסלא נפוץ44
סיניהסלא נפוץכן59
סלאםסנדיר45
סלביהסנדירכן58
סליסלא נפוץכן31
סליןסלא נפוץכן46
סלםסנדיר34
סלעיתסלא נפוץ53
סמדרסלא כל כך נפוץ47
סמירהסנדיר59
סנאיתסנדיר58
סנדיסלא נפוץכן47
סנדרהסלא נפוץכן54
סערסלא נפוץ36
ספיסנדיר36
ספירסדי נפוץ48
סשהסלא נפוץכן35
סתויתסלא נפוץ53
סתיוסדי נפוץ48
עדאלעלא נפוץ46
עדהעלא נפוץ37
עדיענפוץ מאוד33
עדיאלעלא נפוץ57
עדיהעלא נפוץ48
עדינהעלא נפוץ54
עדיתעלא נפוץ47
עדןעדי נפוץכן37
עדנהעלא נפוץ43
עוזענדיר32
עומרעדי נפוץ41
עומריעלא נפוץ52
עומריתענדיר66
עונגענדיר43
עופרעלא נפוץ45
עופרהעלא נפוץ51
עופריעדי נפוץ56
עוריענדיר47
עזהענדיר31
עזיזהענדיר59
עטאענדיר38
עטיעלא נפוץ38
עטיאעלא נפוץ49
עטיהענדיר44
עטילעלא נפוץ42
עטלעלא נפוץ31
עטקאעלא נפוץ49
עטרעלא נפוץ39
עטרהעלא נפוץ45
עטרתעלא נפוץ44
עידיתעלא נפוץ58
עידןעלא נפוץ48
עיינהעלא נפוץ51
עילאיעלא נפוץ54
עיליענדיר43
עיליתעלא נפוץ57
עימנואלעלא נפוץכן79
עינבעדי נפוץ46
עינהעלא נפוץ49
עינתעדי נפוץ48
עיריתעלא נפוץ56
עליהענדיר47
עליזהעלא כל כך נפוץ55
עליתענדיר46
עלמהעדי נפוץ41
עלקאעלא נפוץ43
עמירהענדיר51
עמיתעדי נפוץ47
עמליהעלא נפוץ52
עמנואלעלא נפוץכן68
עמנואלהענדיר74
ענאלעלא נפוץ47
ענבעלא נפוץ35
ענבלעדי נפוץ48
ענברעדי נפוץ47
ענהאלעלא נפוץ53
ענוהעלא נפוץ45
ענתעדי נפוץ37
ענתיעלא נפוץ48
עפרהעלא נפוץ44
עצמונהענדיר69
ערבהעלא נפוץ47
ערגהעלא נפוץ48
עשורהענדיר55
עשירהענדיר59
עתליהעלא נפוץ52
עתרענדיר34
פאולהפנדירכן55
פאניפלא נפוץ46
פארפלא נפוץ32
פדותפלא נפוץ44
פולהפנדיר44
פולטפנדיר48
פוליפנדירכן49
פולינהפלא נפוץ61
פועהפנדיר48
פורטונהפנדירכן75
פורתפנדיר42
פזפלא נפוץ26
פזיתפלא נפוץ42
פטלפנדיר32
פיביפנדירכן43
פיגאפלא כל כך נפוץ44
פיגהפנדיר48
פייגיפלא נפוץכן55
פייגלפלא נפוץ57
פלאפנדיר33
פלגפלא נפוץ35
פלורהפלא נפוץכן56
פלוריתפנדיר66
פליאהפלא נפוץ59
פניפלא נפוץכן35
פנינהפלא כל כך נפוץ56
פניניתפלא נפוץ66
פסיפלא נפוץ36
פסיהפלא נפוץ42
פעסיפנדיר44
פעסיאפנדיר55
פעסילפלא נפוץ57
פעסלפלא נפוץ46
פעריפלא נפוץ49
פערילפלא נפוץ53
פערלפלא נפוץ42
פעשאפלא נפוץ41
פקרפנדיר32
פראדיפנדיר57
פראדלפלא נפוץ59
פרומהפלא נפוץ57
פרומטפלא נפוץ52
פרחפלא נפוץ39
פרחהפנדיר45
פרחיהפלא נפוץ56
פריפלא נפוץכן32
פריאלפלא נפוץ56
פרידאפלא נפוץ57
פרידהפלא נפוץ52
פריידאפלא נפוץ68
פריידהפנדיר63
פריידיפלא נפוץ68
פריידלפנדיר61
פרלפלא נפוץכן34
פרלהפלא נפוץכן49
צאלהצלא נפוץ49
צביהצלא כל כך נפוץ48
צהלהצלא נפוץ44
צהליצנדיר49
צוףצלא נפוץ35
צופיהצלא כל כך נפוץ52
צופיתצלא נפוץ510
צוקיתצנדיר53
צוריצנדיר49
צוריהצלא נפוץ55
צוריתצלא נפוץ54
צחיתצלא נפוץ44
ציביהצנדיר59
ציוןצלא נפוץ43
ציונהצלא נפוץ58
צילהצלא נפוץ49
ציליצנדיר45
ציפאצלא נפוץ41
ציפהצנדיר45
ציפיצלא נפוץ41
צירהצלא נפוץ48
צירלצלא נפוץ46
צלהצנדיר38
צלילצלא כל כך נפוץ47
צלילהצנדיר53
צמרתצלא נפוץ41
צפורהצדי נפוץ53
צפיהצנדיר45
צפנתצלא נפוץ48
צפראצנדיר42
צפרירהצנדיר69
צרויהצנדיר55
צריצנדיר33
קאטיקנדירכן43
קאיקלא נפוץכן33
קאיהקלא נפוץ48
קאמיקנדיר47
קאריןקלא כל כך נפוץ51
קארינהקלא נפוץכן66
קארןקלא נפוץכן49
קדםקלא נפוץ39
קוטיקנדיר48
קוליןקנדירכן57
קוראלקלא נפוץ54
קוריןקלא נפוץכן56
קורלקלא כל כך נפוץכן43
קורןקלא נפוץ45
קטיקלא נפוץכן32
קטיהקלא נפוץכן47
קטריןקלא נפוץכן59
קטרינהקנדירכן65
קיארהקנדירכן51
קייטקנדירכן43
קיילאקלא נפוץכן57
קיילהקלא נפוץכן52
קייליקלא נפוץכן57
קילאקלא נפוץ46
קיםקלא נפוץכן36
קימברליקנדירכן75
קירהקלא נפוץכן49
קלואיקלא נפוץכן53
קלודיןקנדירכן62
קליקלא נפוץכן35
קליהקנדיר41
קלקידןקנדיר66
קלרהקלא נפוץכן42
קלריסקנדירכן54
קמהקלא נפוץ31
קמיקלא נפוץכן36
קמילקלא נפוץכן49
קמילהקלא נפוץכן55
קסםקלא נפוץ32
קסניהקנדירכן59
קרולקנדירכן43
קרוליןקלא נפוץכן69
קרולינהקלא נפוץכן75
קריןקלא כל כך נפוץכן49
קרינהקלא נפוץכן55
קריסטינהקלא נפוץכן83
קרןקדי נפוץכן38
קרן-אורקנדיר78
קרניקלא נפוץ49
קרניתקלא נפוץ54
קשתקלא נפוץ38
קתריןקלא נפוץכן54
ראדארנדירכן48
ראומהרלא נפוץ59
ראותרנדיר44
ראםרנדיר37
ראשיתרלא נפוץ52
רבידרלא נפוץ49
רביטלרלא נפוץ58
רבקהרנפוץ מאודכן41
רגינהרלא נפוץכן57
רהברנדיר39
רואירנדיר41
רובירלא נפוץכן42
רוביןרלא נפוץכן57
רוויטלרלא נפוץ69
רוויתרלא נפוץ51
רוזרלא נפוץכן36
רוזהרלא נפוץכן42
רוזטרנדירכן46
רוזירלא נפוץכן47
רוזיתרלא נפוץ52
רוזליןרנדירכן66
רוחהרנדיר43
רוחלהרנדיר56
רוחמהרלא נפוץ57
רוירלא נפוץכן39
רויאלרנדירכן54
רויהרלא נפוץ45
רויזארלא נפוץ58
רויטלרדי נפוץ53
רויתרלא כל כך נפוץ44
רוםרלא נפוץ33
רומירדי נפוץ44
רומיהרנדיר59
רוןרלא כל כך נפוץכן34
רונאלרלא נפוץ58
רונהרלא כל כך נפוץ49
רונירנפוץ מאוד45
רוניהרלא נפוץכן51
רוניתרדי נפוץ59
רותרדי נפוץכן33
רותירלא נפוץ44
רותםרדי נפוץ47
רזרלא כל כך נפוץ29
רזיהרנדיר46
רחלרנפוץ מאוד34
רחלהרלא נפוץ49
רחלירלא כל כך נפוץ45
רחמהרלא נפוץ41
ריאןרנדירכן49
ריבהרלא נפוץ41
ריבירלא נפוץ46
ריורנדירכן39
ריזלרלא נפוץכן44
ריטהרלא נפוץכן48
ריירלא נפוץכן34
רייזארלא נפוץ53
רייזירלא נפוץכן53
רייזילרנדיר66
רייזלרלא נפוץ55
ריילירנדירכן58
רייןרלא נפוץכן49
ריינירנדיר51
רייצ'לרנדירכן67
רייצארנדיר55
רימוןרלא נפוץ59
רימונדרנדירכן64
רימונהרנדיר65
רינהרלא כל כך נפוץ44
רינתרלא כל כך נפוץ43
רינתיהרנדיר69
ריעותרנדיר52
ריףרלא נפוץכן32
ריקהרלא נפוץ49
ריקירלא נפוץ45
ריקלרנדיר47
רלירלא נפוץכן36
רמהרלא נפוץ32
רמונהרנדיר54
רמיתרלא נפוץ42
רנהרלא נפוץכן33
רנירלא נפוץ38
רניתרלא נפוץ43
רנןרנדיר33
רננהרלא כל כך נפוץ48
רעותרדי נפוץ410
רעיהרלא נפוץ46
רעכילרלא נפוץ56
רעכלרלא נפוץ45
רפאלרלא נפוץכן45
רפאלהרלא נפוץכן51
רקפתרלא נפוץ46
רשלרלא נפוץ38
שאנלשלא נפוץכן43
שאשאשלא נפוץ48
שבותשלא נפוץ46
שביטשלא נפוץ46
שבעשלא נפוץ33
שגיאשנדיר48
שגיתשלא נפוץ42
שובהשלא נפוץ47
שובישלא נפוץ43
שובלשלא כל כך נפוץ45
שוהםשלא כל כך נפוץ49
שולהשלא נפוץ48
שולישלא נפוץ44
שולמיתשלא כל כך נפוץ63
שוןשלא נפוץכן35
שונטלשלא נפוץ58
שוניתשלא נפוץ510
שוששנדיר33
שושישלא נפוץ44
שושןשנדיר48
שושנהשדי נפוץ54
שחףשלא נפוץ310
שחקשנדיר33
שחרשדי נפוץ34
שחרישלא נפוץ45
שטערנאשלא נפוץ69
שטרנאשלא נפוץ52
שישדי נפוץ24
שי-אלשלא נפוץ58
שי-יהשלא נפוץכן51
שי-לישדי נפוץ58
שיאלשלא נפוץ48
שיהשלא נפוץכן39
שייהשלא נפוץכן41
שיילישלא נפוץכן59
שייןשנדירכן41
שיינאשלא נפוץ52
שיינדישלא נפוץ66
שיינדילשלא נפוץ79
שיינדלשלא נפוץ68
שיינהשלא נפוץכן56
שילבשנדיר49
שילהשלא נפוץכן43
שילישלא נפוץ48
שילתשדי נפוץ42
שימריתשלא נפוץ66
שינאשלא נפוץ41
שינדלשלא נפוץ57
שיקמהשלא נפוץ55
שירשדי נפוץ36
שיר-אלשלא נפוץ61
שיר אלשלא נפוץ61
שיראלשדי נפוץ51
שירהשנפוץ מאוד42
שירזשלא כל כך נפוץ44
שירישדי נפוץ47
שיריןשלא נפוץ53
שיריתשלא נפוץ52
שירלשנדיר49
שירלישדי נפוץ51
שירןשדי נפוץ42
שירתשלא נפוץ41
שלהבתשלא נפוץ58
שלהבתיהשנדיר75
שלושלא נפוץ33
שלוהשלא נפוץ48
שלווהשנדיר55
שלומיתשלא כל כך נפוץ63
שלומציוןשלא נפוץ81
שלישדי נפוץ37
שליושלא נפוץ44
שמחהשלא כל כך נפוץ42
שמעונהשנדיר63
שמריתשלא נפוץ55
שמששנדיר31
שנאלשלא נפוץכן43
שנהבשלא נפוץ46
שנטלשנדיר42
שנישנפוץ מאוד39
שנירשלא נפוץ42
שניתשלא נפוץ44
שנלשנדיר32
שפישנדיר33
שפרהשלא כל כך נפוץ49
שפרינצהשנדיר76
שקדשדי נפוץ38
שקמהשלא נפוץ44
שרשלא נפוץכן25
שראלשנדיר49
שרהשנפוץ מאוד31
שרה-שריתשנדיר82
שרוןשדי נפוץ47
שרונהשלא כל כך נפוץ53
שרוניתשלא נפוץ63
שרישלא נפוץכן36
שריאלשנדיר51
שריישלא נפוץכן47
שריןשנדירכן42
שריתשדי נפוץ41
שריתהשנדיר56
שרלישלא נפוץכן49
שרליןשנדירכן55
תאהתנדירכן31
תאיתלא נפוץ36
תאיהתלא נפוץכן42
תאירתלא כל כך נפוץ48
תאלתנדיר38
תבורתלא נפוץ45
תבלתלא נפוץ39
תגלתלא נפוץ31
תדהרתנדיר46
תהילהתדי נפוץ59
תהלתדי נפוץ33
תהלהתלא נפוץ48
תהליתנדיר44
תובלתלא נפוץ46
תוםתלא נפוץכן35
תומרתלא נפוץ47
תחיהתלא נפוץ49
תיאהתלא נפוץכן42
תימורתלא נפוץ58
תיקיתנדיר47
תכלתתלא נפוץ44
תלמהתלא נפוץכן47
תםתלא נפוץ28
תמהתלא נפוץכן34
תמוזתנדיר43
תמיתלא נפוץ39
תמימהתלא נפוץ59
תמירהתנדיר57
תמנהתנדיר49
תמנעתלא נפוץ42
תמרתנפוץ מאוד31
תמרהתלא נפוץכן46
תמריתלא נפוץ42
תניהתנדיר46
תפארתתלא נפוץ51
תקוהתלא נפוץ47
תרזהתנדירכן49
תריןתנדירכן43
תרצהתלא נפוץ42