שמות קצרים לבנות

מחפשים שמות קצרים לבנות?

ריכזנו כאן רשימה של כל השמות לבנות בעברית עם 2 ו-3 אותיות.

שמות לבנות – 2 אותיות

אלאןבלברבת
גלגתדרחןטל
יהיםלבלימי
מלנלנססיפז
רזשישרתם

שמות לבנות – 3 אותיות

אגםאגתאדלאדראור
אטהאטיאטלאיבאיה
אלהאליאלןאמהאמי
אמןאנהאנטאניאסי
אפקארדאריארץאתי
אתלבארבטיבלהבלן
בקיבריבתיגאלגבי
גבעגוןגיאגיהגיל
גליגניגפןדבידבש
דוןדורדיהדיןדנה
דנידפידקלדקרהגר
הדסהדרהודהיאהלה
הליהללהלןהניורד
ורהזיוזמרזנטחוה
חיהחליחנהחניחשן
טאיטבעטהרטובטום
טיהטליטנאיאןיגל
יהביהליטלילייעל
יעריפהכחלכנהכרם
לאבלאהלאללהבלור
לחןלטםליאליבליה
ליוליזליןלירללי
לנהלנילשםמאימאל
מגימגלמדימוןמור
מזימזלמטימטרמיא
מיימלימרימשימתי
מתןמתתנגבנגהנהר
נובנוהנוינוףנור
נחלנטענטףניבניה
נילנירנלהנלינסה
נצהנרינתיסאןסהר
סולסוףסליסלםסער
ספיסשהעדהעדיעדן
עוזעזהעטאעטיעטל
עטרענבענתעתרפאר
פטלפלאפלגפניפסי
פקרפרחפריפרלצוף
צלהצריקאיקדםקטי
קיםקליקמהקמיקסם
קרןקשתראםרהברוז
רוירוםרוןרותרחל
ריורייריףרלירמה
רנהרנירנןרשלשבע
שוןשוששחףשחקשחר
שיהשירשלושלישמש
שנישנלשפישקדשרה
שריתאהתאיתאלתבל
תגלתהלתוםתמהתמי
תמר